Författare: Thomas Määttä

NIU utbildning snowboard och freeskii i Kiruna

Ansökan om tillstånd för att driva NIU utbildning inom snowoard och freeski i Kiruna. Jag skall försöka ge en lite annorlunda bild av ärendet än hur den har beskrivits i annons den senaste veckan. Frågan har som bekant varit i gymnasienämndens AU den 25:e...

Gymnasienämnd Gällivare 18-02-07

Arbetsmiljö: Enheterna har tagit fram en utförligare redovisning av skyddsronder. Från underlaget kan man se att skyddsronder utförs och att föreslagna åtgärder blir omhändertagna, i underlaget finns även en beskrivning över vilka åtgärder som kvarstår att göra och varför de inte blivit utförda ännu....

Gymnasienämnd Kiruna 17-11-08

  Tre ärenden från nämnden redogörs i denna artikel. Oberoende utredning av personal- och anställningsärende som vi har rapporterat från tidigare, Beslut förändringar i organisation (valbara program) och Dundret, träningsmöjligheter. Oberoende utredning av personal- och anställningsärende har utförts av PWC och rapporterats till nämnden. PWC...

Extra gymnasienämnd Malmberget 17-10-19

Enligt tidigare beslut har en utredning beställts angående rekryteringsärende, personalärende och hantering av utlämnade av allmänna handlingar. Hela rapporten finns tillgänglig som allmän handling. Nedan slutsatser som utredningen anser vara särskilt viktiga med hänsyn till uppdraget. Frågor som inte tas upp i slutsatserna anser...

Gymnasienämnd Jokkmokk 17-09-13

Även denna gång mycket formalia och återkommande punkter som skall hanteras (delgivningar och delegationsbeslut) dessa kommer upp på gymnasienämndens hemsida allt eftersom. http://www.lapplands.se/sv/gymnasium/Gymnasienamnden/ Några beslut är dock tagna. Nämnden beslutade om riktlinjer för att genomföra möten på distans. Ordförande kan besluta att nämnds möten...

Gymnasienämnd Pajala 17-04-05

  Mycket formalia som delgivningar, delegationsbeslut, förändringar i reglementen, förändringar i delegationsbeslut, uppdatering av övergripande utvecklingsplan 2017-2019 och revisionsrapport vid detta möte. Personalläget för tillfället är att ingen övertalighet råder och inga stora pensionsavgångar den närmaste tiden, svårt att rekrytera till gymnasiegemensamma ämnen i allmänhet...