Författare: admin

Krönika i NSD 26/1 2017

Politisk plattform för Arktis Vi som lever och bor i det arktiska området, norr om Polcirkeln, har en hel del vi kan samarbeta och samverka om. Vi har en hel del likartade möjligheter och utmaningar som man inte har i andra delar av världen....

Det byggs som aldrig förr

Bostadsminister Peter Eriksson var på SKLs (Sveriges Kommuner ochLandsting) möte och pratade om bostadsbyggande. Han presenterade en del åtgärder som regeringen vidtagit, och planerar, för att underlätta bostadsbyggande och för att förhoppningsvis dämpa kostnaderna och därmed påverka hyressättningen. Precis som många andra påpekade han...

Uttalande från Socialdemokraterna i Kiruna angående förslaget om besparingar på Kiruna sjukhus

Socialdemokraterna i Norrbotten har tagit ett tydligt och offentligt ställningstagande för att det ska finnas fem fullvärdiga sjukhus i länet. Det beslutet gäller fortfarande! Trots det finns nu ett tjänstemannaförslag som pekar i rakt motsatt riktning. Vi Socialdemokrater i Kiruna fick informationen tillsammans med...

Löfven presenterar ny regering

Stefan Löfven har presenterat en ny regering. Bland annat utses Ann Linde till EU- och handelsminister. Här har vi samlat hela listan. – Det är många internationella ledare som vet vem Ann Linde är. Hon har varit en stark röst för EU och för...

Enkätundersökning om skotertrafik

Kiruna kommun vill genomföra ett försök med att tillåta skotertrafik på väg i vissa områden under ett år. Grundtanken är att i vissa begränsade områden som har gles bebyggelse och grönområden i sin närhet tillåta skotertrafik villagator ut i terrängen, för att sedan sö­ka...

krönika i NSD 11/5 2016

Krönika skriven av Kristina Zakrisson ”Bostadsbristen är stor, på vissa orter katastrofal, i stora delar av landet. Vad beror det på och vem har ansvar för att göra något åt det? Det hänger naturligtvis starkt ihop med utvecklingen på arbetsmarknaden men är också ett...