(S)-initiativ till lokal arbetsgrupp om skoterfrågan

Socialdemokraternas gruppledare Mats Taaveniku tar initiativ till en lokal arbetsgrupp kring skoterfrågan. Taaveniku vill samla alla intressenter som har med rennäringen, turismen m fl intresseorganisationer för att försöka hitta fram till gemensamma spelregler angående skotertrafik i bl a fjällen. Läs mer i länken nedan: https://nsd.se/nyheter/taaveniku-agera-fore-utredningen-nm5046181.aspx