Månadsarkiv: december 2017

Husesyn i Kirunas nya Stadshus

  Om ett halvår sker slutbesiktningen av Kirunas nya Stadshus Kristallen. Stadshuset håller tidplanen och den 8 maj är det planerat för slutbesiktning. Just nu arbetar 140 olika hantverkare med slutfinishen. Under sommaren och tidig höst flyttar all personal och de olika förvaltningarna in...

Förlängt driftavtal med Folkets Hus klart

Anders Keskitalo, ordförande i Folkets Husstyrelsen, och Roger Suup (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden skriver under det nya avtalet.   Kultur- och utbildningsnämnden och styrelsen för Folkets Hus har godkänt ett förlängt driftavtal för Folkets Hus som gäller till halvårsskiftet 2020. Då beräknas...

Kristina Zakrisson (S) slutar som kommunalråd efter mandatperioden

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) har bestämt sig för att inte kandidera för ytterligare en mandatperiod. Hon fortsätter mandatperioden ut dvs hela 2018. Den 9 september nästa år är det val och den nya mandatperioden börjar 1 januari 2019 förutom kommunfullmäktige som kliver på redan...

Nytt badhus klart om fyra år i nya centrum

Till årsskiftet 2021/22 ska Kirunas nya badhus stå klart i nya centrum. Nu har en konsultfirma fått i uppdrag att driva processen vidare och mejsla fram ett förslag till nytt badhus utifrån det underlag som är framtaget. Underlaget bygger på Kirunabornas önskemål om hur...

Kiruna är landets 18:e bästa konstkommun

I en ranking som KRO (Konstnärernas riksorganisation) genomfört så hamnar Kiruna på 18:e plats som konstkommun av landets alla 290 kommuner. Rankingen baseras på olika kriterier bl a om kommunen fattat beslut om att anslå 1 procent av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning. Det är...

Årets Hjalmar Lundbohmsstipendiat utsedd

  Hjalmar Lundbohmsstipendiet 2017 har tilldelats läraren Ann-Charlotte Niemi. Stipendiet är på 10.000 kronor och stipendiet premierar bl a projekt med framsynt pedagogiskt innehåll och ska vara utöver det vanliga utvecklingsarbetet i skolan. Utmärkelsen delades ut i samband med Kultur- och utbildningsnämndens möte där...

Kiruna, Norrbotten och Sverige går bra

En allt starkare tillväxt i världshandeln ger positiva effekter för Norrbotten. Arbetslösheten i länet kommer att sjunka från 6,8 till 6,4 procent det närmaste året. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Norrbotten. Basnäringarna i länet med LKAB, SSAB och skogen är fortsatt draglok...