Månadsarkiv: mars 2017

Skoterförbud inom Gabna sameby

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-20 att bifalla Gabna sameby ett skoterförbudsområde från 2017-03-22 fram till 2017-04-07 och från 2017-04-18 fram till barmarksperioden.   Förbudet gäller ej: Statliga eller kommunala tjänstemän under tjänsteutövning Fastighetsägare, stugägare och turismnäring som endast kan ta sig till fastighet med skoter...

Hemtagningsteam – trygg hemgång

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att socialförvaltningen för i uppdrag att inarbeta ett hemtagningsteam-trygg hemgång under 2017. Socialförvaltningen har gjort en utredning med en omvärldsanalys av hemtagningsteam-trygg hemgång. Det flesta kommuner har haft en undersköterska som koordinator som har skapat förutsättningar för att initiera och...

Fortsatt ökat meritvärde i skolan

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 i Kirunas skolor blev 222 poäng ifjol. Det är det högsta meritvärdet hittills och 5 poäng bättre än året innan. Kirunas meritvärde ligger över riksgenomsnittet. Det framkom när Kultur- och utbildningsnämnden redovisade sin ”Verksamhetsanalys 2016”  eller bokslut 2016 för kommunstyrelsens arbetsutskott...

Nu är det bevisat: Giftfri mark i nya centrum

Jordmassor – som återanvänds i Kiruna nya centrum – som för några veckor sedan bedömdes innehålla tveksamma halter av kvicksilver visar sig nu vara i det närmaste giftfritt. Den tidigare bedömningen kan ha orsakats av felaktig användning av kontrollutrustningen. Efter ca 4.000 nya prover konstateras att 92 % är...

Alla som söker får plats på dagis

Kiruna kommun lever upp till kravet att få en plats på förskolan (dagis) inom fyra månader. Under senare år har ett stort antal nya förskoleavdelningar kommit igång och kön till förskolan är ovanligt liten jämfört med några år tillbaka i tiden. -Alla erbjuds plats inom fyra...

Dansklacken i Karesuando 5-årsjubilerar

  Kulturutskottet föreslår att Dansklacken Dosan i Karesuando får ett projektbidrag på 50.000 kr för att genomföra sommarens musikfestival som 5-årsjubilerar. Det är Kultur- och utbildningsnämnden som tar slutgiltigt beslut den 21 mars.   När Karesuando marknad var på väg att försvinna för fem...