Månadsarkiv: februari 2017

Nya riktlinjer för skoterförbud

Kommunstyrelsen antog idag (17-02-20) nya riktlinjer för skoterförbud som kommer innebära att man tar in fler synpunkter från olika intressenter som kan beröras av skoterförbudet. Det kan gälla näringsliv inklusive rennäringen och turistföretag, markägare, rörligt friluftsliv och att kommunala skoterleder och vedertagna färdstråk finns markerade....

ALLA ska ha en bra miljö

Vid senaste kommunfullmäktige (kf 17-02-20) besvarades en medborgarmotion från Sara Thuuri och Björn Pettersson Thuuri om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor. Motionärerna ville bl a skärpa hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att få en bättre miljö på förskolorna och en...

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Socialnämnden har idag antagit Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Utgångspunkten vid handläggning är att den avlidnes anhöriga/annan berörd, alltid i första hand ska förvalta och avveckla dödsboet och ta hand om begravningsarrangemanget. Om särskilda förutsättningar föreligger är det socialtjänsten som måste göra en dödsboanmälan...

JA till investering i länskonstmuseum

Det blev ett enhälligt beslut i kommunfullmäktige (kf) att satsa 72 miljoner kr på ett länskonstmuseum inne i nya Stadshuset. LKAB betalar bygget av ett nytt Stadshus motsvarande ”volym, kvalitet och funktion” som man var överens om för flera år sedan men efter arkitekttävlingen stod det...

Billigare färdtjänst med ny entreprenör

Kostnaden per färdtjänstresa har sjunkit sedan Kiruna kommun gick med i RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten) . Det visar bokslutet för 2016. -Det var kaotiskt i början men nu har vi etablerat en bra verksamhet. Vi ska bli ännu bättre, konstaterade Kenneth Johansson som är VD för...

Öppet bibliotek snart verklighet

  Fler och fler bibliotek i landet inför s k ”Öppet bibliotek”. Det innebär att en låntagare kan besöka biblioteket och låna böcker på kvällstid eller helger när biblioteket normalt är stängt. Till lånekortet kopplas ett avtal som gör att låntagaren kan vistas i...

Rekordmånga ansökningar till Kirunastipendiet

  När ansökningstiden till Kirunastipendiet gick ut hade rekordmånga ansökningar kommit in. Hela 205 stipendieansökningar och så många har aldrig tidigare sökt Kirunastipendiet. Nu väntar ett gediget juryarbete innan man vaskat fram 5 finalister. Onsdag 29 mars har juryn sitt slutsammanträde och då offentliggörs...