Uttalande från Socialdemokraterna i Kiruna angående förslaget om besparingar på Kiruna sjukhus

Socialdemokraterna i Norrbotten har tagit ett tydligt och offentligt ställningstagande för att det ska finnas fem fullvärdiga sjukhus i länet. Det beslutet gäller fortfarande! Trots det finns nu ett tjänstemannaförslag som pekar i rakt motsatt riktning. Vi Socialdemokrater i Kiruna fick informationen tillsammans med...