Socialdemokraterna i Kiruna Senaste nytt

Kiruna är landets 18:e bästa konstkommun

I en ranking som KRO (Konstnärernas riksorganisation) genomfört så hamnar Kiruna på 18:e plats som konstkommun av landets alla 290 kommuner. Rankingen baseras på olika kriterier bl a om kommunen fattat beslut om att anslå 1 procent av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning. Det är...

Årets Hjalmar Lundbohmsstipendiat utsedd

Årets Hjalmar Lundbohmsstipendiat utsedd

  Hjalmar Lundbohmsstipendiet 2017 har tilldelats läraren Ann-Charlotte Niemi. Stipendiet är på 10.000 kronor och stipendiet premierar bl a projekt med framsynt pedagogiskt innehåll och ska vara utöver det vanliga utvecklingsarbetet i skolan. Utmärkelsen delades ut i samband med Kultur- och utbildningsnämndens möte där...

Kiruna, Norrbotten och Sverige går bra

En allt starkare tillväxt i världshandeln ger positiva effekter för Norrbotten. Arbetslösheten i länet kommer att sjunka från 6,8 till 6,4 procent det närmaste året. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Norrbotten. Basnäringarna i länet med LKAB, SSAB och skogen är fortsatt draglok...

Nya arbetsuppgifter klara i Karesuando när databasen avvecklas

Nya arbetsuppgifter klara i Karesuando när databasen avvecklas

Redan för en månad sedan tog kommunfullmäktige beslut  (se 17-10-25) att gå in med pengar för att rädda jobben på Demografiska databasen i Karesuando efter beskedet att Umeå universitet beslutat om att avveckla verksamheten. Idag blev det lite större klarhet i de kommande arbetsuppgifterna....

Flyget går som tåget i Kiruna

Med en knapp månad kvar av året går Kiruna Airport mot ett rekordår. Antalet passagerare nådde precis 260.000 personer vid månadsskiftet november/december och allt tyder på att man hamnar i intervallet 280-290.000 vid årets slut.   Hittills i år har Kiruna Airport ökat med...

Få jobbpendlar i Kiruna över kommungränsen

Av de som förvärvsarbetar i Kiruna  så arbetar hela 96 procent inom den egna kommunen. Det är den högsta andelen bland landets alla kommuner. Lägst andel har Salem utanför Stockholm där endast 18 procent arbetar i den egna kommunen.    Det visar statistik från...

En ny konsthall mitt i centrum

En bit in på nästa år öppnar en ny konsthall i City-Galaxen mitt i centrum med sin första utställning. Det är Kiruna konstgille som i samarbete med LKAB får använda en tom affärslokal hyresfritt. Kultur- och utbildningsnämnden har tagit beslut om ett projektbidrag på...