Socialdemokraterna i Kiruna Senaste nytt

130 jobb hotade på Radiotjänst i Kiruna

130 jobb hotade på Radiotjänst i Kiruna

Idag tog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot den parlamentariska public service-kommitténs betänkande där man bl a föreslår att TV-avgiften ersätts av en individuell skatt och att Radiotjänst därmed läggs ned. – Vi utgår från att regeringen skapar ersättningsjobb om det blir aktuellt...

Klart med Riksbyggens nya lägenheter vid Luossavaara

Hälften av alla bostadsrätter i Bostadsrättsföreningen Fjällvyn är nu sålda – före tidtabell, skriver Riksbyggen i ett pressmeddelande. Det är första etappen med 47 bostadsrätter vid Luossavaaras fot som ska vara inflyttningsklara om två år dvs tredje kvartalet 2019.   – Det har varit...

Kiruna har lägst arbetslöshet i Norrbotten

Kiruna har lägst andel arbetslösa i länet. När septembersiffrorna presenterades idag (17-10-10) hade Kiruna 4,5 procent. Högst i länet har Haparanda med 11,3 procent. I riket är arbetslösheten 7,4 procent. Bland ungdomar 18-24 år har Kiruna den näst lägsta ungdomsarbetslösheten med 7,0 procent. Gällivare...

Nytt avtal om Kirunafestivalens fortsättning 2018-2020

Tusen Toner som arrangerar Kirunafestivalen får höjt driftbidrag med 100 000 kr till totalt 600 000 kr per år under de tre kommande åren. Det är en del i det avtal som kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna den 23 oktober.   Utifrån Tusen...

Gruvsprickor 50 meter närmare centrum

Gränsen för LKAB-gruvans markdeformationer flyttas 50 meter. Det är resultatet av sommarens GPS-mätningar. På några av mätpunkterna överskrids miljövillkoret som är en rörelse på 2,0 promille i vertikalled.   Under juni månad har GPS-mätning utförts på 384 mätpunkter placerade på hängväggen vilket omfattar alla...

Förslag tillåta skotertrafik på gator i Kiruna

Utvärderingen av försöksperioden i vintras med skotertrafik i bostadsområden är klar. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår nämnden att permanenta skotertrafiken i de 8 bostadsområden som omfattats av försöksverksamheten rapporterar Sveriges Televisions (SVT) regionala nyhetsprogram. Nämnden kommer att ta ställning till förslaget på sitt nästa möte....

Otillräckligt, Gustav Fridolin!

I ett remissvar från Kiruna kommun angående fjärrundervisning i skolan konstaterar kommunen att regeringens förslag är ett steg i rätt riktning men helt otillräckligt. Remissen är adresserad till utbildningsminister Gustav Fridolin som ansvarar för utbildningsfrågor i regeringen.   Den statliga utredningen (SOU 2017:44) om...